Toyotomi Hideyoshi y los europeos

Portugueses y castellanos en el Japón samurái

En arribar a les costes japoneses a mitjans del segle XVI, els mandataris europeus es van proposar, primer, participar del seu comerç i, després, tractar d’evangelitzar a la població. Aquesta obra estudia el contacte entre el govern del líder que va unificar el Japó, Toyotomi Hideyoshi, i els portuguesos i castellans durant el període comprès entre 1587 i 1598. Amb els primers, la relació es va establir principalment gràcies a la missió jesuïta, present al país des de 1549 i dirigida per Alessandro Valignano, mentre que amb els castellans –a través del govern de la base de Filipines– van mantenir una sèrie d’ambaixades diplomàtiques en les quals també van exercir un paper decisiu els ordes religiosos, especialment els franciscans. Més enllà de l’enfocament eurocèntric tradicional segons el qual els europeus van ser agents actius, l’autor de Toyotomi Hideyoshi y los europeos presenta aquesta època d’intercanvis com una més de la història del Japó, que, afectada per les seves pròpies dinàmiques, constitueix una de les més turbulentes conegudes fins llavors pel país.

Toyotomi Hideyoshi y los Europeos. Portugueses y castellanos en el Japón samurái. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2021.